مجوعه‌ی دو جلدی

فلوت جادویی من

60,000 تومان 55,800 تومان

نظر متخصصین

Book-1-0-w1000

کتاب فلوت جادویی من (۱)

برای کودکان خردسالی طراحی شده که برای اولین بار می‌خواهند وارد دنیای موسیقی شوند. به همین سبب استفاده از روشی جذاب، آسان و سریع در آموزش اهمیت پیدا می‌کند. تمام محتوای این کتاب برآمده از سالها پژوهش و بازخورد از صدها هنرجوی خردسال است. طراحی بازی‌ها و تمرینات سودمند در کنار توالی درست آنها از نقاط قوت این کتاب محسوب می‌شود. تلاش شده به کمک تصاویر، تمرین‌های عملی، وبسایت و اپلیکیشن، لذت نواختن یک ساز برای هنرجو به سادگی حاصل شود.

کتاب فلوت جادویی (۲)

برای کودکان خردسالی طراحی شده که برای اولین بار می‌خواهند وارد دنیای موسیقی شوند. به همین سبب استفاده از روشی جذاب، آسان و سریع در آموزش اهمیت پیدا می‌کند. تمام محتوای این کتاب برآمده از سالها پژوهش و بازخورد از صدها هنرجوی خردسال است.
طراحی بازی‌ها و تمرینات سودمند در کنار توالی درست آنها از نقاط قوت این کتاب محسوب می‌شود. تلاش شده به کمک تصاویر، تمرین‌های عملی، وبسایت و اپلیکیشن، لذت نواختن یک ساز برای هنرجو به سادگی حاصل شود.

Book-2-0-w1000

PORTO HEADPHONE SPECIFICATIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae scelerisque elit. Vestibulum vulputate felis dolor. Nulla facilisi. Mauris mattis, sem non egestas euismod.

60,000 تومان 55,800 تومان

General

 • Designed For Smartphones
 • Circumaural Supra-aural
 • Magnet Type Neodymium
 • Wih Microphone Yes
 • Glass Type Monocle
 • Lens Type Bi Convex
 • Suitable For Entertainment
 • Functions Graphical Display
 • Compatible OS Android
 • Compatible Eye Both
 • Control Type Manual

EXPLORE THE BEST FOR YOU